11/23/09

Week3

16-11-2009 (Monday, 2aFeira, Maandag)

We stay at home resting from a busy weekens, cleaning the house, Efraim has a severe cold, Jander also starts not feeling well. At night we watch a movie, Efraim can’t sleep…only when he’s sick he likes to be in our lap LOL

Ficamos em casa descandando do final de semana cheia e limpamos a casa, Efraim está bem gripado e Jander também começa. A noite assistimos um filme, Efraim não consegue dormir, só doente mesmo para querer ficar no colo RSRS

We blijven lekker thuis hangen na een druk weekend, het huis aan kant brengen, efraim is flink verkouden, jander begint ook….’s avonds gezellig een filmpje, Efraim kan niet slapen…alleen als hij ziek is wil hij zolang op schoot HIHI

 holland400001

17-11-2009 (Tuesday, 3a Feira, Dinsdag)

We stay at home again because Jander and Efraim are not well, so we’re doing lots of building with LEGO. In the afternoon I ‘escape’ to the city, I have to buy medicines for the family, also a great chance to enjoy the noce autumn weather.

Ficamos em casa de novo porque Efraim e Jander não estão bem, construimos coisas grandes com LEGO. A tarde eu consegui ‘fugir’ para cidade, preciso comprar remédios para a família e também consigo curtir um pouco o tempo gostoso de outonu.

Weer thuis blijven wany efraim en jander hebben het flink te pakken, bouwen met duplo dus, ik ontsnap smiddags even naar elburg om een hele batterij hoestdrank, vitaminepillen etc te halen, even genieten van het lekkere herfstweerholland400002

18-11-2009 (Wednesday, 4aFeira, Woensdag)

Everyone’s still sick….

Ainda doentes…

Nog steeds ziek…

holland400003 

19-11-2009 (Thursday, 5a Feira, Donderdag)

As we can’t leave the house while Efraim and Jander are sick I start working on my scrapbooking, making my friend Jennifer’s baby album.

Já que não podemos sair porque Jander e Efraim estão doente, eu coneço fazer o album de foto de bebe para minha amiga Jennifer.

Omdat we nog steeds niet weg kunnen omdat Jander en Efraim ziek zijn, ben ik maar begonnen met he baby foto album dat ik aan het maken ben voor mijn vriendin Jennifer.

holland400004

 

20-11-2009 (Friday, 6aFeira, vrijdag)

I’m going with my dad to the city Kampen where they are going to move to see the house they want to buy there, also we had tea with my aunt and uncle there.

Fui para a cidade Kampen com meu pai, meus pais vão mudar para lá e fui ver a casa que meus pais querem comprar lá. Tamém visitamos minha tia e meu tio.

Met mijn vader ging ik naar Kampen, daar willen mijn ouders heen verhuizen en ik heb het huis gezien dat ze graag willen kopen, ook dronken we thee bij mijn oom en tante daar.

holland400005

21-11-2009(Saturday, Sábado, Zaterdag)

Wedding from my friend Mirjam and Thomas from Senegal. As he speaks portuguese (they met in portugal) the wedding is translated by a brasilian lady!

Casamento de minha amiga Mirjam com Thomas de Senegal. Porque ele fala português (eles se conheceram em portugal) a cerimônia está sendo traduzida por uma moça brasileira!

Trouwerij van een vriendin van mij,Mirjam met Thomas uit Senegal. Omdat hij portugees praat (ze hebben elkaar in portugal leren kennen) wordt de hele dienst vertaald door een braziliaanse!

holland400007

Efraim with his African friends

Efraim com seus amiguinhos Africanos

Efraim met zijn afrikaanse vriendjes

holland400006 

At night I have to speak at a youthgroup in Nunspeet, Jander stayed home because he wasn’t feeling well.

A noite tive que ministrar em um grupo de jovens em Nunspeet, Jander ficou em casa porque ainda não estava se sentindo bem.

‘s Avonds spreken op Jeugdgroep Eljakim in Nunspeet, Jander bleef thuis want hij voelde zich niet zo lekker.

holland400011

22-11-2009 (Sunday, Domingo, Zondag)

Church in the morning and minister at another youthgroup at night

Igreja de manhã e ministrar em outro grupo de jovens a noite

‘s ochtends naar de kerk en spreken op jeugdgroep Ad Fontes ‘s avonds

11/16/09

Week 2

09-11-2009 (Monday, 2aFeira, Maandag)

Today we went to Jander’s favorite store in Zwolle: Mediamarkt!

Hoje fomos para a loja favorita de Jander em Zwolle: Mediamarkt)

Vandaag gingen we naar Janders favorite winkel in Zwolle: de Mediamarkt!

holland200001

10-11-2009 (Tuesday, 3a Feira, Dinsdag)

Today I went to the city alone to be able to spend more time looking around, I was able to buy some noce things at the goodwill store!

Hoje fui para ciddade sozinha para poder gastar um pouco mais olhando as coisas, consegui comprar umas coisas bem legal em uma loja tipo brechô

Vandaag lekker even alleen naar de stad geweest om wat langer rond te kunnen kijken, heb zelfs wat leuke dingetjes gevonden in de Leger des Heils winkel!

DSCI0430

Efraim now sleeps in a special toddler bed! We have to put warm colthes on him as he doesn’s want to be covered with blankets!

Efraim dorme aqui numa cama pequena, ideal! Temos que colocar roupas quentes para dormir porque ele não quer que a gente cobre ele com edredon!

Efraim slaapt in een echt peuterbed! We moeten hem een warme pyjama aandoen want hij wil niet onder de dekens!

11-11-2009 (Wednesday, 4aFeira, Woensdag)

Today we went to another village close by: Wezep, to look for a guitar, the picture show the house we are staying in.

Hoje fomos para um vilarejo perto: Wezep, onde Jander olhou violões, a foto embaixo mostra a casa onde moramos agora.

Vandaag even naar Wezep geweest waar Jander naar gitaren heeft gekeken, op de foto zie je het huis waar we nu in zitten.

DSCI0453

12-11-2009 (Thursday, 5a Feira, Donderdag)

I went for some shopping to Nunspeet, alone because it was raining, again! But when I came back the sun came out, so I took Efraim for a long walk and we even fed the deer and goats at a little park close by. Jander was away with my dad.

Eu fiz umas compras em Nunspeet, fui sozinha porque estava chuvendo, mas quando voltei tinha até um pouco de sol, entã levei Efraim para uma caminhada até um parquinho onde demos comida aos cabritos e veados. Jander foi passear com meu pai.

Ik ben even naar Nunspeet geweest (Action, Xenos!), alleen, omdat het regende. Maar toen ik terugkwam kwam de zon er een beetje door, dus nam ik Efraim mee voor een lekkere lange wandeling naar het hertenkampjes waar we de herten en geitjes gevoerd hebben. Jander was op pad met mijn vader.

DSCI0435

At night we had a good time with our prayer/supportgroups

A noite tivemos um bom tempo com nosso grupo de oração/apoio

‘s Avonds hadden we een goede tijd met onze ThuisFrontComissie

13-11-2009 (Friday, 6aFeira, vrijdag)

My friend Erika came by and after a cup of tea we went to another goodwill store where I boot some rubber boots for Efraim, you can;t live without in Holland!

Minha amiga Erika veio e depois de nosso chá nos fomos para uma loja de moveis e coisas usados, consegui comprar botas de borracha para Efraim, uma necessidade com este tempo de chuva aqui na holanda!

Mijn vriendin Erika kwam langs en na een kopje thee gingen we naar de kringloopwinkel waar ik voor Efraim onder andere rubberen laarsjes heb gekocht, in Nederland kan je toch niet zonder?

holland300001

At night our friend Waisca had dinner with us and we had a fun evening, even my dad cam by later with 2 more guys!

A noite nossa amiga Waisca veio jantar com a gente e ficou aqui a noite toda, até meu pai ainda veio aqui com mais 2 rapazes!

‘s Avonds kwam Waisca bij ons eten, het werd een erg gezelluge avond, zelfs mijn vader kwam later nog langs met nog 2 man!

DSCI0463

14-11-2009(Saturday, Sábado, Zaterdag)

piet_sint10

Sinterklaas arrived in Holland (sorry, long story, google it!), there was some fun going on in the city so I went with Efraim and my friend Marga with her son Munda, after we went to Marga’s house. Than I had to rush to get ready to speak at a group of teenagers! I even took some brazilian sweets for them to taste!

Sinterklaas chegou na Holanda (desculpe, longa historia, pode pesquisar no Google!), tinha alguns eventos legal na cidade então fui lá com Efraim, minha amiga Marga e o filho dela Munda, depois fomos para casa dela. Depois tive que me apressar para ministrar em um grupo de adolescentes, até levei beijnhos de cocô para eles provar um pouco de doce do Brasil!

Sinterklaas is aangekomen! Er was een zwarte pietenfeest in Elburg, dus daar ging ik heeb met Efraim, mijn vriendin Marga en haar zoontje Munda, daarna nog even naar haar huis, en toen haasten om me klaar te maken om te spreken op tienergroep Ad Fontes, ik had zelfs een braziliaanse lekkernij voor ze meegenomen!

DSCI0469

15-11-2009 (Sunday, Domingo, Zondag)

We had a really good service at church, than we went to the north of holland to a party of my aunt and uncle. A great time seeing family again, my uncles and aunts, my cousins, and my grandmother. Efraim played (and fought) alot with some children his age, and as soon as we hit the road, he was asleep in the car!

A gente teve um culto muito bom na igreja, depois fomos para a norte de holanda para uma festa de meu tio e tia. Foi um tempo muito bom para rever meus parentes: meus tios, primos, e minha avó. Efraim brincou (e brigou) bastante com crianças da idade dele, e assim que chegamos na estrada para voltar ele já estava dormindo no carro!

We hadden een hele goede dienst in de kerk en daarna gingen we richting het noorden van nederland voor een feest van mijn oom en tante. Het was erg leuk om zo gelijk iedereen van de familie van mijn moeders kant weer te kunnen zien. Efraim heeft veel gespeeld (en wat ryzie gemaakt!) met kinderen van zijn leeftijd enzodra we op de snelweg waren was hij al lang vetrokken!

Foto0135 Foto0133

sorry, these pics were taken with cell phone, forgot my camera

desculpe, estas foto foram torada com celular, esqueci minha camera

sorry, deze foto’s zijn gemaakt met een mobiel, had mijn fototoestel vergeten…

11/8/09

Week1

02-11-2009 (Monday, 2aFeira, Maandag)

Arrival, Chegada, Aankomst Schiphol Airport!!!!!!

DSCI0394

Dinner, Jantar, Avondeten: Boerenkool met Worst!!!!!

DSCI0396 DSCI0397

03-11-2009 (Tuesday, 3a Feira, Dinsdag)

Unpacking and resting/ Desfazer as malas e descansar/ Uitpakken en uitrusten

DSCI0401

Church Welcome Basket: Look at the view from our kitchen!!!!

Cesta de Bem Vindo da Igreja: Olha a vista da janela da cozinha!

Welkomstmand van de kerk: Wat een heerlijk uitzicht vanuit de keuken!

DSCI0402

04-11-2009 (Wednesday, 4aFeira, Woensdag)

Going for some shopping to the citycentre of Elburg, by bike with Efraim and on the way back it started to rain a lot, it couldn’t be more dutch!

Fiz algumas compras no centro de Elburg, de bicicleta, com Efraim, no caminho de volta para casa começou a chuver muito, não podia ser mais holandes!

Eventjes wat inkoopjes doen in het centrum van Elburg, op de fiets natuurlijk met Efraim, op de terugweg begon het hard te regenen, het kon niet hollandser!

holland00002

05-11-2009 (Thursday, 5a Feira, Donderdag)

holland00003

My friend Jennifer came to visit, and we went to visit my grandparents, on the way back I drove, for the first time driving in Holland, with my brazilian licence!!!!!

Minha amiga Jennifer nos visitou, e nos fomos para visitar meus avós, no caminho de volta eu dirigi pela primeira vez na holanda com minha carteira brasileira!!!

Jennifer kwam gezellig even langs en ook gingen we bij mijn opa en oma op bezoek, op de terugweg reed ik, voor het eerst rijden in nederland, en nog wel met een braziliaans rijbewijs!!!

06-11 (Friday, 6aFeira, vrijdag)

Went for grocery shopping with my mom, doing it brazilian style and buying enough for the whole month! That’s what you get when you’re not used to having a supermarket right around the corner!

Fui fazer compra no supermercado com minha mãe, fiz da mesma forma que faço no brasil, as compras para o mês inteiro, é isto que da quando não está acostumado em ter um supermercado bem na sua esquina!

Boodschappen doen met mijn moeder, op de braziliaanse stijl, gelijk genoeg voor de hele maand, dat komt ervan als je niet gewend bent een supermark om de hoek te hebben!!!

holland00004

Hmm, traditional fish! (yes, the raw one!)

Hmmm, peixe tradicional! (sim, aquele cru!)

Hmm lekker harinkje!!!

holland00005

Efraim is being spoiled by his grandparents

Efraim está sendo paparicado pelos avós

Efraim wordt verwend door zijn opa en oma

07-11 (Saturday, Sábado, Zaterdag)

We wanted to go to the city, but it’s raining, so we go visit my parents.

A gente queria ir para centro da cidade, mas está chuvendo, então vamos visitar meus pais.

We wilden even naar de stad, maar het regent, dan maar even op bezoek bij mijn ouders

holland00006

08-11 (Sunday, Domingo, Zondag)

We got to share something about our work in the church, also we had a time of prayer for the DTS outreach, one team will stay in Fortaleza, and the other will go to Natal. It was also a great time to see friends again, after the service we had a nice time of fellowship.

A gente compartilhou sobre nosso trabalho na minha igreja, também tivemos um tempo para orar pela ETED que está indo para prático, uma equipe fica em Fortaleza, outra vai para Natal. Foi também um bom tempo para rever os amigos, depois do culto foi um tempo de confraternização.

Vandaag hebben we wat gedeeld en laten zien over ons werk in onze gemeente. Ook hadden we een tijd van gebed voor de teams van de DTS die op outreach gaan, een team zal in Fortaleza blijven, het andere team gaat naar Natal. Het was ook een goede tijd om vrienden weer te zien, en na de dienst was er volop gelegenheid om bij te kletsen.

holland00007

Efraim is already integrated!!!

Efraim já se integrou totalmente!!!!

Efraim is al helemaal geintegreerd!!!

holland00008

11/3/09

A caminho para Holanda

Uau, quase não podemos acreditar, finalmente a caminho para Holanda!!!! Já fez algum tempo que a gente não escreve no nosso blog, mas não queremos aborrecer você com tudo que aconteceu nas ultimas semanas, quero compartilhar só 2 coisas. 

A mãe de Jander

Em nossa ultima postagem compartilhamos sobre a saúde da mãe do Jander que estava nada bem. Graças a algumas ofertas de amigos Jander consegui viajar até Minas Gerais para poder passar uma semana com ela. Logicamente ela ficou muito feliz com isto. Nas ultimas semanas ela foi internada algumas vezes, mas parece que agora ela já está bem melhor!

DSCI0373

Efraim va para escola!

Sim, nosso pequeno meninos está crescendo. No meio de arrumar as malas, organizando a casa e outras coisas fomos conhecer a nova escola de Efraim. Como vocês podem imaginar a gente queria muito poder colocar Efraim em uma escola particular, e também a gente queria muito que fosse uma escola cristã. Até o ano passado só tinha em Fortaleza (nos moramos em Aquiraz, 30 kms de Fortaleza), mas no inicio deste ano abriram uma nova sede de Escola Agape (da igrjea batista), esta escola é muito bem conhecido, e fica  a 20 minutos de carro da nossa casa. A escola vai ser muito grande, estão construindo a  maior parte mas já tem aulas no parte já construida. As pessoas eram bem legal e amigável e gostamos demais da estrutura da escola. Depois de uma entrevista com a psicologa e observações da professora decidimos que Efraim vai entrar no Infantil III, na verdade pela idade poderia entrar em Infantil IV, mas porque ele ainda não fala o bastante de português, seria melhor para ele no III, sem problemas, importante é que ele aproveita e gosta de estudar! Porque nos voltamos só no final de janeiro ele vai perder as primeiras 2 semanas de aula, mas tudo bem. Felizmente nós ganhamos um desconto na mensalidade porque somos missionários, mas mesmo assim ainda é bastante dinheiro, também já recebemos a famoso lista de materiais. Por favor nós deixa saber se quiser apoiar o Efraim nos seus estudos!

DSCI0388

A caminho para holanda……..

Bem, como já escrevi, estamo a caminho para holanda. Estou escrevendo esta mensagem num hotel em Natal, só 45 minutos de avião de Fortaleza. Saímos de nossa casa na 6a feira passada, tivemos uma parada em Natal, mas o avião tinha problemas e o vôo para São Paulo foi cancelado. Bem a gente ia ter só 2 horas para mudar de avião em SP, entào logo percebemos que o vôo para holanda já estava perdido… depois de muita espera ouvimos que só ia ter outro voo disponivel para nos para holanda no Domingo, 2 dias depois! Então nos ficamos ‘presos’ em Natal por 2 dias, (parte boa: a compainia aérea pagou hotel, taxi e refeições! Claro que a gente ficou um pouco chateado com isto, 2 dias de atraso ninguem merece, principalmente viajando com um menino ativo de 3 anos! Mas decidos que melhor aproveitar e passamos o  Sábado de manhã na praia de Natal (tive que comprar um par de chinelo e uma camiseta porque na mala só tinha roupa de frio!) Tivemos otimas refeições no hotel e descansamos bastante. Esperamos chegar na holanda 2a feira!!!

DSCI0390

DSCI0389

Fica de olho no blog, porque vou tentar tirar pelo menos uma foto por dia e postar com aluns comentários para que vc pode estar sempre ligado ao que esta acontecendo com a gente!!!!

11/1/09

On the way to Holland

Wow, we can’t believe it, finally we’re on the way to Holland!!!!! It’s been a while since we posted on our blog, but I’m not going to bore you with everything that has happened the past weeks. I just want to share the 2 most important things.

Janders’mother

In our last post we shared about the bad health of Janders mom. Thanks to the offerings of a few friends, Jander was able to visit his mom for a week, ofcourse she was very excited about that! She has been going in and out of the hospital the past few weeks, but finally it’s going much better!!! 

DSCI0373

Efraim’s going to school!

Yes, our little boy is growing up. In the midst of packing our suitcases, organizing the house and other things we also went to get to know Efraims new school. The public schools in Brazil are not of a very good quality, and that’s why we really wanted to be able to send Efraim to a private school, also it was important for us to find a christian school. Luckily at the beginning of this year a new  school opened, about 20 minutes by car from our house. It is part of a school in Fortaleza that is very well known. They are still building the biggest part of the school, and it will get pretty big, but for now the classes are still quite small. The people were really nice and friendly, and the school has a great structure. After and interview with the psychologist and having observed Efraim we decided to put Efraim in ‘Infantil III’, a group for 3 year old, even though because of his age officially he could be in group IV, but because Efraim is not fluent enough yet in portuguese for his age, we decided to put him in III, no problem at all, important is for Efraim to enjoy school! Because we’re only coming back january 30th, he will miss 2 weeks of class, but that’s ok. Luckily we get a discount on the school fees of 30% because we are missionaries, but it’s still a lot of money. We also got a list of school supplies we’ll need to buy, including his school uniform! Please let us know if you would like to support Efraim specifically with this!

DSCI0388

On the way to Holland…

Anyway, as I said, we’re now on the way to Holland. I’m writing this message ate a table in a hotel in Natal, only 45 minutes by plane from Fortaleza. This was certainly not as we planned….. we left last Friday, excited (and after a lot of stress that you get when leaving yeverything you have behind in an other country for 3 months!) to the airport of Fortaleza. We had a stopover in Natal, but the airplane had problems in the computer and the flight from natal to Sao Paulo got canceled. Well, we only would have 2 hours to change flights in Sao Paulo,  so we discovered soon we would miss our flight to Amsterdam. After a lot of waiting we were told that the next flight available for us to Holland would be on sunday, 2 days later! So we got stuck in Natal for 2 days (luckily the company is paying!) Ofcourse we were very bummed about this, a delay of 2 days is not nothing, especially when you’re travelling with an active 3 year old boy! We deceide to make the best of it and spend Saturdaymorning on the beach, (had to buy flipflops and a shirt for that because our suitcase was prepared for cold dutch weather and not the beach!) We had nice meals in the restaurant of the hotel and got plenty of rest. In w little while the taxi will be here to bring us to the airport again to hopeful arrive in Holland by Monday!

 DSCI0390

DSCI0389

Keep an eye on our blog, as I’ll try to take at least one picture a day and post it with some writing on our blog so you can always be up to date!!!!

Op weg naar Nederland

Wow, niet te geloven, eindelijk is het zover dat we op weg zijn naar Nederland!!!!! Het is alweer een tijdje geleden dat we nieuws op onze blog gezet hebben, maar ik ga jullie nu niet vervelen met een lang verhaal over de afgelopen weken. Maar wil alleen de 2 belangrijkste dingen vertellen.

Janders moeder

In ons laatste berichtje schreven we wat over de gezondheid van Janders moeders. Dankzij een aantal giften van verschillende vrienden was het voor Jander mogelijk om een weekje naar zijn moeder te gaan, daar was zij natuurlijk erg blij mee. Ze is de afgelopen weken echt een beetje ziekenhuis in en uit gegaan, maar het gaat nu de beter kant op!!!!

DSCI0373

Efraim gaat naar school!

Ja ja, onze kleine jongen wordt groot. Temidden van het koffers inpakken, huis opruimen en alle andere dingen zijn we ook de nieuwe school van Efraim leren kennen. Het openbare (gratis) onderwijs in Brazilie is niet van echt geweldige kwaliteit, daarom wilden we Efraim graag op een particuliere school doen, daarbij wilden we ook wel graag dat het een christelijke school zou zijn. En gelukkig is er begin dit jaar een christelijke school geopend op een afstand van 20 minuten met de auto. Het is een filiaal van een school in Fortaleza die erg goed bekend staat. De school is nog in aanbouw, en wordt echt heel erg groot, maar nu zijn de klasjes nog klein. De mensen waren erg aardig en vriendelijk, de structuur van de school is echt super. Na een gesprek met de psychologe van de school en een observering van de juf is besloten dat Efraim straks in ‘Infantil III’ komt, de groep voor 3 jarigen, alhoewel hij qua leeftijd nog net officieel in de volgende groep zou horen, maar omdat Efraim het portugees nog niet helemaal beheerst zoals zou moeten komt hij in een groepje lager, geen probleem voor ons, als Efraim het maar naar zijn zin heeft!!!! Omdat we pas 30 januari naar brazilie terugkeren zal hij wel de 2 eerste weken missen, maar goed. We kregen 30% korting op het schoolgeld omdat we zendelingen zijn, maar toch is het nog een aardig bedragje. Ook hebben we een grote lijst met schoomateriaal gekregen dat we moeten aanschaffen (waaronder een schooluniform: tshirt en short van de school!). Laat het ons weten als iemand Efraim hiermee wil ondersteunen!

DSCI0388

Op weg naar Nederland..

Maar goed, zoals ik al zei, nu ik dit schijf zijn we letterlijk op weg naar Nederland. Ik schrijf dit namelijk aan een tafel in een hotelkamer in Natal, 45 minuten vliegen van Fortaleza. Dit zat niet helemaal in onze planning helaas…..afgelopen vrijdag vertrokken we we vol goede moed (en na heel wat stress van alles wat erbij komt kijken als je je hele hebben en houden voor 3 maanden in een ander land achterlaat) naar het vliegveld van Fortaleza, we hadden een stopover in Natal, maar helaas had het vliegtuig problemen en werd de vlucht gecanceld, hmmm, we hadden maar 2 uur overstaptijd in São Paulo voor onze vlucht naar Amsterdam, dus we hadden al snel door dat we die niet meer zouden halen, na heel veel wachten kregen wij uiteindelijk te horen dat er pas zondag een plek voor ons was in een vlucht naar Amsterdam, oftewel, we zaten voor 2 nachten vast in Natal! (Gelukkig wel op kosten van de vliegtuigmaatschappij!) We baalden er natuurlijk wel flink van, 2 dagen langer onderweg is niet niks, helemaal niet als je met een actief kereltje van 3 jaar reist! Maar we besloten er maar het beste van te maken en hebben de zaterdagochtend lekker op het strand doorgebracht (wel moest ik daarvoor slipper en een shirtje kopen want in onze koffers zaten natuurlijk alleen maar kleren voor de kou, en niet voor strandweer! We hebben lekker gegeten in het restaurant van het hotel en verder lekker uitgerust. Zometeen worden we met de taxi opgehaald om weer naar het vliegveld te gaan en hopelijk komen we dan echt maandag aan in Nederland!!!!

DSCI0390 DSCI0389

Hou onze blog in de gaten, want ik heb besloten om te proberen elke dag minstens een foto te maken en daar iets bij te schrijven om op de blog te plaatsen, zo blijven jullie precies op de hoogte!!!

 
Designed by Simply Fabulous Blogger Templates