2/7/08

Carnaval impact Recife 2008

For English scroll down
Português embaixo

Hierbij een verslag van onze outreach naar het Carnaval in Recife. Met de benodigde foto´s én videos erbij natuurlijk om het compleet te maken!!! (Kijk tot helemaal onderaan voor alle foto´s!)

Donderdagavond 31 januari: vertrek vanaf de basis, voordat we vertrokken eerst nog de nodige mededelingen en natuurlijk flink wat gebed maar om 22:30 ´s avonds vertrokken we eindelijk toch. De achterblijvers van de basis zwaaiden ons uit, Jander had me al eerder op de basis afgezet, maar kwam toch op het laatste moment nog weer terug omdat ik mijn kussen was vergeten....(we wonen ong. 20 minuten van de basis). De bus zat met 50 man stampvol, maar met Janders mp3 speler heb ik toch nog aardig geslapen.

Vrijdag 1 februari: Na een 3-tal pitstops kwamen we rond 11:30 aan op de basis van Recife. We waren de eerste basis die aankwam en we werden heel hartelijk ontvangen. Allemaal kregen we een armbandje ter identificatie (aangezien we met ruim 300 man op de basis zouden zijn deze dagen!), en een tshirt van de impact. Het was heerlijk om hier te zijn en een aantal oude bekenden weer te kunnen omarmen! Tijdens de impact verbleef ik bij Webio en Simone in huis, die we nog kennen van Belo Horizonte, samen met hun nichtje deelde ik een kamer, heel wat beter dan hutjemutje in de slaapzalen met de rest, geen files voor de badkamer!!!!! It´s good to have friends!!!!!! De middag gebruiken we om uit te rusten van de lange reis en om bij te kletsen, ´s avonds is de eerste bijeenkomst met veel worship in regae, samba en axê ritme!!!! Eén groot feest, hoe kan het ook anders, alle continenten van de wereld zijn vertegenwoordigd!!!!

Zaterdag 2 feburari: We staan om 4:30 (!!!!!!!!!!!!!!!) op , om 5:00 is namelijk ontbijt omdat we vroeg vertrekken voor de eerste impact: galo de madrugada (lett.middernachthaan) is een belangrijk simbool van het carnaval in recife, wij zullen met de hele club, in onze witte impact-shirts en met witte ballonnen en spandoeken een stille tocht (met alleen tromgeroffel) houden door Recife, dezelfde route als de andere carnaval optochten, op onze shirts staat: impacto da paz: oftwel vredes-impact, omdat we met deze actie de mensen wakker willen schudden voor het geweld, alcoholmisbruik, prostitutie en andere dingen die veelvuldig gebeuren tijdens het carnaval, de organisatie heeft een persbericht gestuurd aan alle zenders en we worden dan ook verschillende keren tijdens deze dagen gefilmd en geinterviewd en uitgezonden op zowel de plaatselijke als de landelijke zenders!!!!! Halverwege wachten we op een kerk die met zo´n 200 man samen met ons verder zal gaan, een grote brug op om daar te bidden en God de eer te geven! We staan hier in de bloedhete zon op het hete asfalt, wat een hitte!!! Na een middagpauze om bij te komen en een broodje te eten gaan we verder met evangeliseren, er worden wat theaterstukjes-en dansen opgevoerd, mensen worden aangesproken en halverwege de middag vertrekken we doodmoe weer richting de basis. We rusten uit en ´s avonds hebben we weer een samenkomst.

Zondag 3 feburari: Na ons ontbijt hebben we weer een samenkomst. Het wordt een heftige ochtend want God heeft ons tot de orde geroepen. Iemand had namelijk een woord ontvangen dat we op de brug moesten gaan liggen gisteren, maar in plaats daarvan gingen we knielen en bidden. Soms begrijpen we niet waarom God bepaalde dingen van ons vraagt, maar het beste is om Hem te gehoorzamen, we bidden en vragen om vergeving, en zullen alsnog doen wat God van ons vraagt. We doen onze geestelijke wapenuitrusting aan en zullen de strijd ingaan!!! De worship van deze ochtend is helemaal te gek, we doen letterlijk stof opwaaien (het gebouw waarin we samenkomen is nog in aanbouw en de vloer puur cement, door al het gedans en gespring komen de stofwolken omhoog! Aan het einde van de middag vertrekken we weer richting Recife, in een grote optocht met veel muziek en ritmes, uiteindelijk stellen we ons op in rijen en marcheren de grote brug op waar we gan liggen op onze rug en bidden voor deze stad, na een poosje breken we uit in gejuich en van al ons ´ge-worship´ voel je de brug op en neer bewegen......we besluiten om net als in de bijbel bij jericho 7 keer de brug rond te lopen, nu moet ik daar bij vertellen dat het geen klein simpel brugje was...... hierna weer een tijd van lofprijs en daarna tijd om wat uit te rusten en bij te komen want het is nog niet voorbij, vanaf hier gaan we naar het centrum van Recife, waar we verschillende dingen presenteren, (oa vuur spuwen!) folderen en evangeliseren. Na middernacht keren we weer terug naar de basis.

Maandag 4 feburari: Door al het stof en vermoeidheid ben ik snipverkouden en heb ik bijna niet geslapen, deze dag neem ik dus even wat gas terug en ga niet naar de samenkomst en ook niet mee op outreach. De rest van de club ging weer evangeliseren in het centrum van Recife, en daarna naar een ritueel wat elk jaar tijdens het carnaval wordt uitgevoerd: de nacht van de stille trommels. Om exact 00:00 worden de lichten uitgedaan en worden er geesten opgeroepen door de zg ´pais de santos´, net zolang totdat ze echt bezeten en in trance raken. Dit ritueel is door de slaven uit afrika meegenomen naar brazilie, het is een erg populair ritueel tijdens het carnaval hier, er waren duizenden mensen. De club die meeging mochten hun impact-shirts niet aan, omdat daaruit duidelijk werd dat ze christene waren en dat zou problemen op leveren. Het enige wat ze daar deden was het bidden terwijl op het podium de geesten aangeroepen werden. Of dat helpt? Nou, het enige dat ik kan vertellen is dat het ze niet lukt om bezeten te raken, toevallig? Ik zeg: halleluja!!!!

Dinsdag 5 feburari: De laatste dag van de impact. We vertrekken gelik na het ontbijt. We gaan nu naar Olinda, zeer bekend vanwege haar carnaval, het ligt vlakbij Recife. Opnieuw doen we hier een stille optocht, biddend proberen we ons door de mensenmassa heen te wringen. Nog nooit heb ik zo´n mensenmassa meegemaakt, en dat terwijl het nog ochtend was en nog niet eens op z´n drukst, dit is nog 10 x zo erg als koninginnedag in Amsterdam! We moeten elkaar in kleine groepjes lettelijk vastgrijpen om niet meegesleurd te worden door de dansende, springende, dronken mensenmassa´s, niet te geloven dat mensen hun kinderen hier mee naar toe nemen!!!! Maar goed at we door de thsirts precies in de gaten kunnen houden waar de groep heengaat. We overhandigen een vredesmanifest aan de burgemeester en lopen kilometers tot een een plein waar we uitrusten en lunchen. Na de lunch en pauze is het weer tijd voor evangelisatie, telkens een blok van 3 stukjes: theater, dans, etc, en dan weer de mensen die zijn blijven staan aanspreken. Verschillende mensen zijn aangeraakt deze dagen en besluiten hun leven te veranderen en te kiezen voor het eeuwige leven!!!!!! Het was een lange dag, rond 7 uur vertreken we weer naar de basis waar we wat eten, douchen, omkleden en dan naar de laatste celebration-samenkomst om de impact af te sluiten. Samen vieren we het avondmaal, en gelijk na de dienst stappen we de bus weer in, doodmoe, om te vertrekken richting fortaleza, hoe zou het toch komen dat het al snel muisstil werd in de bus? Een dikke 12 uur later kwamen we weer aan op de basis: moe maar voldaan en dankbaar voor wat God heeft gedaan!!!!!!

Jander&Efraim: Jander was bijna de hele week alleen met Efraim en beiden misten mij ontzetten, de laatste dag was Efraim letterlijk ziek van het gemis, hij had de hele dag zielig op de vloer gelegen (terijwl hij anders altijd erg actief is) en had zelfs een beetje koorts. Hij was wel blij om me te zien, maar tegelijk wou hij even niets van me weten, alof hij boos was dat ik zolng was weggeweest!! Maar dat trok gelukkig snel weer bij!! Zo, nu weten jullie een beetje hoe het er aan toegaat tijdens de impacts! Of we echt een vredesimpact hebben gemaakt in de stad Recife? Volgens de journaals zijn er dit jaar 34% minder doden door geweld in Recife omgekomen dan vorige jaar.........

De volgende impact zal zijn in october in Juazeiro do Norte tijdens de bedevaartstocht die daar jaarlijks plaatsvind, Jander is daar al een paar keer mee naar toe geweest, en dit jaar willen we proberen samen te gaan!

Bekijk meer foto´s hier:


Just wanted to let you all know about our carnaval outreach last week. Ofcourse with some pictures and some film to make it complete!!!

Thursday 31st of January: we´re leaving the base at night, before we leave ofcourse some last anouncements, lots of prayer but finally at 22:30 we left. Jander had dropped me off at the base before, but he came back last minute as I had left my pillow in the car.....(we live about 20 mins from the base). The bus was loaded bus (50 people!) but with Jander´s mp3-player I was able to sleep quite a bit.

Friday February 1st: After a couple of ´pitstops´ we arrived at the base of Recife at 11:30; We were the first base to arrive and were received very well. We all got a bracelet for identification, as we´d be on the base with around 300 people, and a tshirt of the impact. It was great to be here and to be able to hug some old friends. During the impact I stayed at the house of Webio and Simone who I know from Casa Refugio in Belo Horizonte, I shared the room with their niece, much better than sharing small rooms with 15 girls like the others and no waiting in line for the bathroom!!!! It´s good to have friends!!!!!! That afternoon we rested from our trip and at night we had our first meeting with lots of worship in regae, samba and axe-rithms. One big party, who else can it be when you´re with people of all of the continents of the world!!!

Saterday February 2d: We had to get up at 4:30 a.m.(!!!!!!!!!!!!!!!), breakfast is at 5, as we´re supposed to leave at 6 for our first impact: galo de madrugada (litt.midnightrooster) is an important symbol of the Carnaval of Recife. We´ll have a silent parade with the whole team in our white impact thsirts, with white balloons, with only the sound of the drums we´ll be praying for Recife. Our tshirts say: impacto da paz, which means peace impact. Because through this action we want to shake the people and authorities up for the violence, alcohol-abuse, prostitution and other bad things that happen during the carnaval. The organisation of the impact sent a notice to all the press so we were interviewed, filmed and transmitted several times by local and national broadcasting-companies!! When we´re halfway, we waited for another church to join us to enter the bridge where we had a great celebration to honour God, and also we knieled down to intercede for Recife. It´s midday and the sun is so hot we´re almost melting! After a break with a snack to gain some energy we continue with evangelism. Dance and theatre are performed and people are approached to explain what we´re doing. We return back to the base very tired, have some rest and have another worshipmeeting at night.

Sunday feburary 3d: After breakfast another meeting, God is caling our attention. Before someone had received a word from God that we should all lay on the bridge to pray as an act of obedience, but instead we knieled. Sometimes we don´t understand why God asks certain things, but something we learned was to obey! We prayed, asked for forgiveness and prepared ourselves to go back into the battle, we´ll do today what God asked us to do! The worship time we have this morning is totally powerfull, there literally are clouds of dust as the building where we meet is still in construction and the floor is pure cement. At the end of the afternoon we leave to the centre of Recife again where we form a parade with lots of music, dancing and rejoicing. When we came close to the bridge we went marching up the bridge, we layed down on our backs and prayed. After we had a great time of celebration again, there was so much dancing you could really feel the bridge go bouncing! Just like in the bible with Jericho we decided to walk around the bridge 7 times, and it wasn´t a small bridge... after some more worship time we take a rest, and eat our home-made sandwich as our day isn´t over yet, from here we´ll continue to the old centre of Recife where we present some more theatre and other things and we evangelize the people that pass. After midnight we return back to the base.


Monday February 4th: Because all of the dust and tiredness I got a really bad cold, and almost didn´t sleep, so I took this day off. The rest of the group went evangelizing in the afternoon again, and after they went to a ritual that they have each year: the night of the silent drums. At exactly 00:00 they turn off the lights and the ´pais de santos´ call out the spirits untill they get possessed by them. This ritual was brought to brazil by the african slaves, and it´s very popular, there were thousands of people. The group that went there for the impact couldn´t use their thsirt of the impact as they couldn´t identify themselves as christians, that would give them serious troubles. The ´only´ thing they could do was being there and pray to the only God while at the stage the spirits were invoked. If it helped? Well, the only thing I can tell you that not one was able to get possessed, coincidence? I´d say: halleluja!!!!

Tuesday feburary 5th: Our last impact day. We´re leaving right after breakfast. Today we´re going to a place called Olinda, very famous for her Carnaval. Again we´re having a prayer-parade, only this time we´re having a very hard time trying to get through the human jumping, dancing and drunk crowds. I´ve never ever seen so many people together! And it was still in the morning, not even the busiest time of the day! we had to grab hold of each other in small groups if we didn´t want to be taken into another direction by the crowd, couldn´t believe that people were actually bringing children to this event! Our impact thsirt were great help to identify ourselves and not to loose sight of our own group. We give a peace-manifest to the mayor of olinda and walk some more kilometres until we get to a square for some lunch and rest. After we have time for presentations and evangelism. We have 3 blocks of presentations and evangelism. Many people got touched these days by God and decided to choose the eternal life. It was a long day at 19:oo we go back to the base to get a shower, dinner and our last meeting. Right after that we got back into the bus on the way back to Fortaleza, why would it be that the bus got so silents so soon? After 12 more hourse in the bus we arrived around 12:00 at the base: tired, but satisfied and tahnful for what God has done these days.

Jander&Efraim: Jander spend the whole week alone with Efraim and both missed me a lot, the last day Efraim litterally got sick of it, he had been lying on the floor being sad the whole day, while usually he plays a lot, he even had a bit of a fever. He was very happy to see me again, but at the same time he got upset with me and didn´t want to know of me, as if he was angry that I had left him alone for so long. Luckily this got better soon!
Well, now you all know how things work during our impacts, do you want to know if we really made an impact of peace in Recife, did we really make a diference? Acording to the news and internet this year the number of deaths due to violence during the cranaval has dropped 34% compared to last year........Next impact will be in Juazeiro do Norte in october, jander has been there a few times before, this year we want to try to go together!
Look at more pictures here:

Aqui em rapido relatorio do nosso impacto de Carnaval em Recife, completo com fotos e video!!!
Quinta Feira 31 de Janeiro: saída da base, antes de partir logicamente tem os avisos e oração, mas ás 22:30 finalmente o onibus saiu. Jander já tinha me deixado na base antes, (moramos uns 20 mns da base), mas na ultima hora ele ainda veio para trazer meu travesseiro que tinha esquecido dentro do carro.... O onibus estava lotado mas com o mp3 do Jander consegui dormir bastante

Sexta Feira, 1 de Fevereiro: Depois de uns 3 paradas rapidas, chegamos na base de Recife mais ou menos 11:30. Fomos recebidos muito bem! Todos ganhamos uma pulseira de identificação, já que ia ter muita gente na base (mais que 300!), e também uma camisa do impacto. Foi muito bom estar aqui e de poder abraçar uns velhos amigos! Durante o impacto fiqcuei na casa de Webio e Simone na base, que conheci da Casa Refúgio em BH. Dividi o quarto que Amilton cedeu com a sobrinha de Simone, muito melhor do que num quarto pequeno no chão com mais uns 15 meninas, aqui não tinha fila para o banheiro!! Como é bom ter amigos!! Esta tarde descansamos da viagem e a noite tivemos nosso primeiro encontro com muito louvor em todos os ritmos brasileiros! Foi uma grande festa, também não podia ser diferente, todos os continentes estão aqui representadas!!!!

Sabado 2 de fevereiro: Acordamos ás 4:30 (!!!!!!!!!!!!!!!), porque ás 5:00 tem o cafe de manhã, para que podemos sair bem cedo para sair antes do galo de madrugada! Com toda galera fizemos uma passeata silencioso com só o som dos tambores como um manifesto da paz. Carregamos balões brancos e panfletos. Nossa camisa tem escrito: impacto da paz. Queremos acordar as autoridades e pessoas para os atos de violencia, prostituição, abuso de alcool e outras coisas que sempre acontecem durante o carnaval. A organização do evento mandou um dokumento para toda imprensa, e fomos entrevistados, filmados e transmitidos em todas as emissores locais e nacionais! No metade do caminho esperamos por uma igreja que ia se juntar a nós com mais 200 pessoas: os tambores de cristo. Juntos entramos a ponte onde estava o galo de madrugada, nos ajoelhamos e oramos pela recife, nesta hora o sol estava muito quente já! Depois um intervalo com um lanchinho para nos fortalecer um pouco porque ainda não acabou. Ainda apresentamos peças de teatro e dança para evangelizar. No inicio da tarde retornamos para base para almoçar e descansar, a noite temos outro culto.

Domingo 3 de fevereiro: Depois do cafe (esta vez as 8:00!) temos outro culto, é uma manhã bem poderoso, já que Deus chamou nossa atenção. Alguem tinha recebido uma palavra que a gente tinha que deitar na ponte, mas quando chegamos lá, só ajoelhamos e oramos, mas não foi o que Deus tinha falado. As vezes não entendemos muito bem o que Deus quer fazer, mas aprendemos que é melhor obedecer! Nós oramos, pedimos perdão e nós vestimos espiritualmente para entrar na guerra! O louvor desta manhã é uma loucura, nós literalmente levantamos poeira! (o predio onde encontramos ainda está em contrução, o chão é de puro cimento....a dança fez a poeira subir!) No final da tarde saimos para o centro de Recife novamente, com muita alegria, dança, musica. Antes de entrar no ponte nós colocamos em linhas e marchando entramos na ponte orando. Lá nos deitamos de barriga para cima e oramos, depois de um tempo um a grande festa de louvor e celebração. A celebração é tão grande que vocÊ podia sentir a ponte balançando. Como na bíblia decidemos marchar ao redor da ponte por 7 vezes. Agora você tem que saber que a ponte não era pequena não!!!! Depois mais um tempo de celebração, e finalmente um pouco de descanso, porque ainda não acabou, fomos para o famoso Marco Zero onde fizemos mais apresentações e evangelismo. Depois da meia noite retornamos para base.
Segunda Feira 4 de Fevereiro: Por causa de toda poeira e o cansaço ficquei muito gripada e por isto não participei das atividades neste dia. O resto do grupo voltou para fazer evangelismo no centro antigo de Recife, e depois foram para o ritual dos tambores do silencio que é muito famoso aqui em Recife, tinha milhares de pessoas para assisitir o ritual dos maracatus, exatamente as 00:00 as luzes apagaram e os pais de santos começaram invocar os demonios para descer, o grupo de impacto estava no mesmo momento presente simplesmente orando. Eles não podiam usar o a camisa do impacto para não ser identifacdos como crentes, porque isto podia dar problemas. Se a oração e presença deles fez alguma diferença? Bem só posso dizer que nenhum dos pais de santos consegiu ficar possesso, coincidencia? Eu digo: halleluja!!!!

Terça Feira 5 de Fevereiro: Ultimo dia do impacto, nos saimos logo depois do cafe de mahã em direção a Olinda, muito famoso pela carnaval. Mais uma vez fizemos uma passeata em silencio orando pela cidade e a paz, mas esta vez é um pouco mais complicado por causa do multidão de pessoas, nunca vi tanta gente em um lugar, incrivel que tem gente que trouxe os filhos! Tivemos que nos agarrar em grupos pequenos para não ser arrastados pela multidão dançando, pulando e bebado. Ainda bem que as camisas do impacto nos ajudaram para identifcar bem que fazia parte do nosso grupo! A prefeita de olinda recebeu o manifesto do impacto da paz com assinaturas e a camisa do impacto. Depois andamos mais uns quilometros até uma praça onde descansamos e almoçamos. Depois mais evangelismo, cada vez 3 blocos de apresentações, seguido pelo abordagem das pessoas que ficaram assistindo. Muitas pessoas decidiram mudar de vida e escolheram a vida eterna!!!!!! Foi um dia longo, as mais ou menos 19:00 voltamo para base, onde jantamos e tomamos banho para o ultimo culto com a santa ceia. Logo depois saimos as 22:30 em direção a Fortaleza, porque será que o onibus ficou logo nu silencio daqueles........???? Cansados mas satisfeitos e gratos chegamos na base mais ou menos 12 horas depois, gratos pelo que Deus fez nestes !!!!!!

Jander&Efraim: Jander ficou quase a semana toda sozinho com Efraim e ambos sentiram muita saudades. O ultimo dia Efraim ficou literalmente doente de saudades, com um pouco de febre e ele ficava só deitado no chão tristinho (e normalmente ele é muito ativo). Quando voltei ele ficou feliz mas ele também estava chateado comigo e quase não queria saber de mim como se ele estava com raiva que tinha deixado ele. Mas felizment isto passou rapidinho. Agora vcs sabem como é mais ou menos um impacto evangelistico. Próximo impacto será em Juazeiro do Norte em outubro durante a romaria, jander já foi algumas vezes e este ano queremos tentar ir juntos! Quer saber se nós fizemos realmente uma diferença com nosso impcato da paz? Bem, deixa as noticias falar: em Recife foi registrada um queda de 34% das mortes por violência....

Olha mais fotos aqui
 
Designed by Simply Fabulous Blogger Templates