2/7/10

First Week at School

Lees in het Nederlands hier

Leia em Português aqui

-003

Even though we’ve only been here for a week, we really wanted to write an update on our blog, because everyone is probably curious about Efraims first week at school! He is now going to a christian private school. Wehave to wake up early as he needs to be at school at 7:20, which means we have to leave home at 7. At 11:10 we can pick him up again! The first day was a bit hard, he did not want me to leave, and because it was his first day, they allowed me to stay for a while, once they went to play in the sand he was oke and he said goodbye to me with a big smile. The second day he had to cry a little when we had to say goodbye, the third day he used his uniform for the first time and he was so proud that with lots of enthusiams he showed it to his teacher (Tia Karina), he barely had time to give a hug goodbye. On the 4th day he was singing a song he had learned at school, so on the 5th day we gave the teacher a present (some dutch goodies) to thank her for giving us such a sepcial first week of school. Efraim has his own agenda so every day we can see what he has done and how it went, he even gets some homework!

-001

Before they can go home they also get a shower there. He likes his unifrom so much that the teacher told us that after taking a shower he did not want to put on his clean clothes that I had put in his backpack, he only wanted to wear his uniform!

-005

Jander and I bring him to school together every day, because from there we go straight to the farm, where we have time of worship and intercessions with everybody. Right now I am preparing information for volunteers, and I’m preparing the blogs of the diferent projects. Picking up Efraim from school we divide with /selma, the leader of the base, because their son Danny goes to the same school. We have lunch together at the farm. First the plan was that I was going to be home working with Efraim in the afternoons, but Efraim likes it so much to play at the farm, outside and with Danny, that most of the time i stay working there.

-002

We’ll write more updates soon!

Primeira semana na escola

Lees in het Nederlands hier

Read in English here

-003

Mesmo que a gente só voltou há uma semana, a gente realmente queria escrever no nosso blog, porque todo mundo deve estar curioso como foi a primeira semana de Efraim na escola. Ele está indo para uma escola particular cristã chamado Agape. Ele estuda de manhã então temos que acordar cedo, ele deve estar na escola as 7:20, temos que sair de casa as 7. As 11:20 podemos buscar ele de novo. O primeiro dia foi um pouco dificil para ele, mas porque era primeiro dia deixaram eu ficar com ele um pouco. Quando foram brincar com as crianças na aréa, ele já estava bem e até deu um tchau para mim, com um grande sorriso. O segundo dia ele chorou um pouco na hora de despedir. No terceiro dia ele estava de farda pela primeira vez e ele estava tão orgulhoso que com muito entusioasmo mostrou a farda para a professora dele, ta Karina, ele quase não tinha mas tempo para dar um abraço de despedida! No 4o dia ele já estava cantando uma musica que ele aprendeu na escola, e no 5o dia a gente deu um presente para a professora para agradecer pela primeira semana na escola tão especial! Efraim tem uma agenda da escola, e até dever de casa as vezes!

-001

Antes de voltar para casa ele ainda toma um banho na escola, ele gosta tanto de sua farda que depois de tomar banho a professora nos contou que ele só queria colocar a farda de novo e não as roupas limpas que eu tinha mandado!

-005

Jander e eu levamos ele para escola juntos, pois de lá nós vamos direto para o sitio onde trabalhamos. Começamos todos os dia com um tempo de louvor e intercessão. No momento estou preparando material para os voluntarios, e vou montar os blogs dos projetos. Buscar Efraim da escola fazemos juntos com nosso líder Selma, porque o filho deles também estuda na mesma escola e assim precisamos só de ir com 1 só carro, mais pratico! Nós almoçamos no sítio também. A idéia era que na maioria das tardes eu ainda ia trabalhar em casa com Efraim, mas ele gosta tanto de brincar no sitio, e com Dany, que na maioria das vezes eu continuo trabalhando no sitio.

-002

Em breve mandaremos mais noticias!!!!!

Eerste week op School

Read in English here

Leia em Português aqui

-003

Ook al zijn we nog maar een weekje terug, we willen toch graag weer een update op onze blog plaatsen want iedereen is natuurlijk benieuwd naar hoe Efraim het op school vond! Hij gaat nu naar een christelijk particuliere school. We moeten er vroeg uit ‘s ochtends want op 7:20 moet hij op school zijn, wat betekent dat we om 7 uur van huis moeten vertrekken! Om 11:10 mogen we we hem weer ophalen! De eerste dag vond hij nog wel spannend en hij wilde niet dat ik weg ging, omdat het zijn eerste dag was mocht ik even blijven, maar toen ze met de andere kindjes in de zandbak gingen spelen was alles goed en werd ik vrolijk gedag gezegd! De 2e dag moest hij ook nog een beetje huilen bij het afscheid nemen, de derde dag had hij voor het eerst zijn uniform aan, daar was hij zo trots op dat hij het enthousiast aan zijn juf liet zien (Tia Karina), een afscheidsknuffel kon er nog maar net vanaf! Op dag 4 zong hij al een liedje dat hij op school had geleerd dus op dag 5 gaven we de juf maar een kadootje (stroopwafels, chocola en klompjes sleutelhanger!) om haar te bedanken voor deze bijzondere 1e week op school. Efraim heeft al een echte schoolagenda waarin we precies kunnen zien wat hij die dag gedaan heeft en hoe het is gegaan, ook krijgt hij soms al ‘huiswerk’ mee! -001

Ook wordt hij op school gedoucht! Hij vindt zijn uniform zelfs zo mooi dat hij na het douchen niet zijn schone kleren aan wilde die ik netjes in zijn rugtas had gestopt, maar hij moest en zou zijn uniform aan!

-005

Jander en ik brengen hem ‘s ochtends samen naar school omdat we vandaar uit gelijk doorgaan naar ons werk op de herstelboerderij, daar hebben we van 8-9 altijd een tijd van gebed en aanbidding samen, ik ben op dit moment bezig met het voorbereiden van informatie voor vrijwilligers. Ook met het opzetten van een website voor de verschillende projecten. Het ophalen wisselen we af met Selma, de leider van de basis, want hun zoontje Danny zit op dezelfde school, dus dat scheelt! We eten dan met z’n allen op de boerderij, in eerste instantie was het de bedoeling dat ik de meeste middagen gewoon nog met Efraim thuis zou zijn, maar hij vindt het zo heerlijk om op de boerderij lekker buiten met Danny te spelen dat ik gewoon ‘s middags verder werk op de boerderij.

-002

Binnenkort zullen we nog meer op onze blog schrijven!

2/3/10

Week 12 & 13

A bit strange writing this update from our last 2 weeks in Holland while we’re already in Brazil! I haven’t been taking pictures every day as well, so I’ll try and remember what we did!

É um pouco estranho para escrever sobre as nossas ultimas 2 semana na holanda enquanto nos já estamos no Brasil! Nem tirei fotos todos os dias, vou tentar lembrar de tudo!

Een beetje raar om nu nog een update te schrijven over onze laatste 2 weken in Nederland terwijl we alweer in Brazilie zijn! Ook heb ik niet van elke dag een foto, dus ik zal proberen om te kijken of ik me alles nog herinner!

18-01-2010 (Monday, 2aFeira, Maandag)

_3_00001

We went to Baarn to spend some last time with Mirjam and Junior before going back to Brazil, Efraim stayed entertaining Mirjams family, while the 4 of us went for a drink!

Fomos para Baarn para passar tempo com Mirjam e Junior antes de voltar ao Brasil. Efraim ficou divertindo a familia dela, enquanto nos saimos para lanchar!

We gingen naar Baarn toe om nog wat tijd met Mirjam en Junior door te brengen voor we weer naar Brazilie teruggaan. Terwijl Efraim haar familie bezig houdt, gaan wij met z’n vieren gezellig ergens wat drinken!

20-01-2010 (Wednesday, 4aFeira, Woensdag)

My mom had free tickets for the Efteling (entertainment park). We left early and came back only at night, we had so much fun there, there were many fun atractions for kids Efraim’s age!

Minha mãe tinha ingressos para um parque de diversões e nos saimos cedo e passamos o dia inteiro la, foi muito legal e divertido, tinha muitas atrações também para idade de Efraim!

Mijn moeder had vrijkaartjes voor de Efteling. We gingen vroeg op pad en kwamen pas ‘s avonds weer terug, het was zo ontzettend leuk, er waren zoveel atracties die geschikt waren voor Efraims leeftijd!

_3_00002

14-01-2010 (Thursday, 5a Feira, Donderdag)

We had some tea with my grandparents and also said goodbye to my uncle and aunt who are travelling so we won’t be seeing them anymore…..

Tomamos chá com os meus avós e nos despedimos de meus tios que vão viajar e não vamos mais vê-los…..

Even wat theedrinken bij mijn opa en oma en ook afscheid nemen van mijn oom en tante die op vakantie gaan en die we dus niet meer zullen zien….

15-01-2010 (Friday, 6aFeira, vrijdag)

My last jewelry workshop, the workshops have really been a blessing to us!

Ultimos curso de bijuterias, estes cursos tem sido uma benção tão grande!

De laatste sieradenworkshop, de workshops zijn echt een zegen voor ons geweest!

16-01-2010 (Saturday, Sábado, Zaterdag)

_3_00003

We went to an indoor playground with Marga and Munda, Cidiq, Immanuel and Ruth. The kids had so much fun playing, running, jumping, and we had fun watching them, and chatting! Later I went to the centre to buy some last things we want to bring to Brazil.

Fomos para um parque que tinha muitos brinquedos, como piscina de blinhas , escorregador etc. Fomos com Marga and Munda, Cidiq, Immanuel and Ruth. As crianças se divertiram tanto brincando, correndo, pulando e nos divertimos olhando para eles, e conversando! Depois ainda fui para centro para comprar umas ultimas coisinhas para a viagam.

We gingen met Marga and Munda, Cidiq, Immanuel en Ruth naar Ballorig toe. De kinderen vermaakten zich spelend, rennend en springend, en wij vermaakten ons door naar hen te kijken en gezellig te kletsen! ‘s middags ging ik nog even de stad in om wat laatste dingetjes voor de reis te kopen.

17-01-2010 (Sunday, Domingo, Zondag)

Our oficial goodbye…..many of our dear friends came to our church where we were prayed for, in the afternoon lots of people came by to spend some more time together and say goodbye.

Nossa despedida oficial….muitos de nossos amigos vieram para nossa igreja onde nos fomos abençoados, a tarde muitas pessoas passaram em casa para gastar tempo juntos e se despedir.

Ons officiele afscheid….veel van onze vrienden kwamen naar de kerk toe waar we uitgezegend werden, 's middags kwamen de mensen thuis langs om nog wat tijd samen door te brengen en afscheid te nemen.

_3_00004

11-01-2010 (Monday, 2aFeira, Maandag)

My grandmother spend most of the day with us, also Andres came by to spend some time with Jander and later also GertJan came by. It’s hard to say goodbye…

Minha avé veio para passar maior parte do dia com a gente, também Andres veio passar um tempo com Jander e também GertJan ainda nos visitou, é dificil despedir…

Mijn oma kwam langs en brachte bijna de hele dag bij ons door, ook kwam Andres langs om tijd met Jander door te brengen en later kwam GertJan ook nog even langs, afscheid nemen is moeilijk….

_3_00005

12-01-2010 (Tuesday, 3a Feira, Dinsdag)

I went to the market with Marga and went to a nice bakery to enjoy some delicious things!

Fui para feira com Marga e depois para uma padaria para um lanche delicioso!

Ouderwets gezellig met Marga naar de merkt, als afsluiting bij de bakker lekker wat drinken met een moorkop!

_3_00006

13-01-2010 (Wednesday, 4aFeira, Woensdag)

Me and Marga went to Nunspeet to buy some last things, I need a bigger bag to bring all my stuff!!!!! The weather is freezing cold! Right after we came back we went to visit my grandparents to say goodbye to them, a very emotional time….

Eu e Marga fomos para Nunspeet para comprar umas ultimas coisinhas, preciso de uma bolsa maior para poder trazer tudo!!!!! O tempo está congelante! Logo depois fomos para despedir de meus avós, foi muito emocionante…..

Ik ging met Marga naar Nunspeet voor wat laatste dingetjes, ik heb een grotere tas nodig om alles mee te kunnen nemen!!!!! Het weer is ijskoud. Gelijk daarna gaan we snel langs bij mijn opa en oma om afscheid te nemen, altijd een emotioneel moment…..

_3_00009

At night I go out for dinner with Jennifer, our time together in Holland has been very special and we wanted to celebrate that!

A noite fui jantar com minha amiga Jennifer, nosso tempo junto na holanda foi muito especial e tinhamos que celebrar!

‘s avonds ga ik uit eten met Jennifer, onze tijd samen in Nederland was erg speciaal en dat moeten we natuurlijk vieren!

14-01-2010 (Thursday, 5a Feira, Donderdag)

Mirjam came by really quick to say goodbye and bring a goodbye present. And than: Packing packing packing, oh my, this was a hard day, at night I was so tired and drained because of all of the emotions of this week, that I had a panick-attack I felt awful and did not sleep at all….

Mirjam ainda passou para despedir a para dar um presente de despedida, e depois: fazendo as malas, foi um dia dificil, estava tão cansada e foram tantas emoções esta semana que a noite tive um attaque de panico, me senti horrivel, passei mal e quase não dormi nada……

Mirjam kwam nog even langs om afscheid te nemen en om een afscheidskadootje te brengen. En toen: inpakken geblazen, maar oh wat viel dat tegen, ‘s avonds was ik zo moe en uitgeput van al de emoties ook van deze week dat ik een paniekaanval kreeg, ik werd niet goed, voelde me lsecht en heb bijna niks geslapen…..

15-01-2010 (Friday, 6aFeira, vrijdag) &

16-01-2010 (Saturday, Sábado, Zaterdag)

Eveything went well, even though I had to levae quite some things I wanted to bring behind with my parents, we had to leave very early in the morning, our flight was at 10, it was a long flight of 11 hours and 40 minutes, luckily Efraim slept almost half of that time. I was less lucky as in the chair next to me was a very annoying and drunk guy that took half of my space as well….. in São Paulo we missed our connections and we had to wait (in the meantime we lost and – luckily- found Efraims passport as well…), 4 hours later than expected we were home again in the middle of the night!

Tudo deu certo, embora que tive que deixar muitas coisas que queria ter trago com meus pais, tivemos que sair cedo de manha, nosso vôo saiu as 10, foi um vôo longo de 11 horas e 40 minutos até SP, felizmente Efraim dormiu quase metade deste tempo. Eu não tinha este sorte, de meu lado estava sentado um homem chato e bebado que tomou metade de meu espaço também…..em SP perdemos nossa conexão e tivemos que esperar (neste tempo ainda perdemos e – felizmente- achamos o passaporte de Efraim….) e 4 horas mais tarde que esperado chegamos finalmente em casa de madrugada!

Alles is goed gegaan, ook al moest ik toch nog vrij veel achterlaten bij mijn ouders wat ik eigenlijk mee had willen nemen. We moesten vroeg weg ‘s ochtends, de vlucht vertrok om 10 uur, het was een lange vlucht van 11 uur en 40 minuten naar São Paulo toe, gelukkig sliep Efraim de helft van de tijd. Ik had minder geluk, naast me zat een vervelende dronken man die ook de helft van mijn plek in beslag nam….in SP misten we onze aansluiting (en verloren en – gelukkig- vonden we Efraims paspoort….) 4 uur later dan gepland kwamen we midden in de nacht weer thuis!

_3_00008

Soon I’ll write an update on our first week here and of Efraims experiences at school!

Em breve vou contar mais sobre nossa primeira semana aqui no Brasil e as novas experiências de Efraim na escola!

Binnenkort zal ik wat schrijven over onze eerste week hier en van Efraims ervaringen op school!

 
Designed by Simply Fabulous Blogger Templates