8/27/09

Juli-Augustus belevenissen

Read in English here

Leia em Portugues aqui

irrestistable

Er is weer heel wat gebeurt in de afgelopen weken, tijd weer voor een update dus! Allereerst wat belangrijke data om in je agenda te zetten:

  1. We hebben goed nieuws, we hebben onze tickets geboekt!!!!! We komen zaterdag 30 oktober in Nederland aan en vertrekken weer op vrijdag 29 januari, 3 hele maanden dus! Er staan al wat spreekbeurten in de planning, maar we hebben nog steeds plek over in onze agenda, dus kom maar op! Ook zal ik dit jaar creatieve cursussen gaan geven in sieraden maken en scrapbooken etc. (Ik plak zelfs je foto’s voor je in op een creative manier!) Neem daarvoor maar even een kijkje in de webshop: http://melanieswebshop.blogspot.com. Als je meer wilt weten neem dan contact met ons op!!!!
  2. Op 8 november zal onze vriendendag zijn, zet dat ook vast in je agenda, dit zal zijn na afloop van de kerkdienst in de Rafaelgemeente Elburg. Laat even weten als je van plan bent om te komen want er wordt onder andere voor eten gezorgd! 
  3. Ook zal de thuisfrontcommissie op Monumentendag (12 sept) met een stand op de Bottermarkt in Elburg staan om ons te promoten, en om wat creatieve dingen te verkopen die ik in de loop van de tijd in elkaar heb geknutseld, ga daar dus zeker even langs. Als je wel een handje mee wilt helpen laat het dan ook even weten!

TRAINING

envia

De afgelopen 3 maanden heb ik veel tijd geinvesteerd in het verzorgen van trainingen en lezingen over preventie, relaties en sexualiteit. Zo gaf ik 3 avonden lang les over huwelijk en relaties in een avond-mini-DTS van Jeugd met een Opdracht, een dag over preventie in een school voor Urban Missions, maar ook hebben we met ons team een middag in een meiden jeugdgevangenis over seksualiteit gepraat, over hetzelfde onderwerp tijdens een bijbelvakantieweek voor een groep tienermeiden en gisteren in een creche voor de moeders een les over abortus. Uitdagingen genoeg dus!

palestra00001

SITIO GRAÇA

Op de boerderij waar Jander werkt is de DTS inmiddels begonnen, Jander helpt zijdelings mee, en ook ik zal af en toe inspringen om te helpen bij het vertalen en ik had de welkomstkadootjes voor mijn rekening genomen. Ter voorbereiding van de DTS is er altijd een training voor het team, en als afsluiting hadden we een barbeque bij ons thuis, dat was natuurlijk erg gezellig. Op deze foto zie je de hele club bij elkaar:

5248_218344360530_796160530_7987039_4701823_n 

Paulo, één van de jongens van de boerderij doet op dit moment de DTS aan de andere kant van Brazilie, hij wil graag op outreach naar
Afrika. Willen julie voor hem bidden, en als je hem op de een of andere manier wilt helpen, neem dan contact met ons op!

jander_paulo

BEZOEK UIT NEDERLAND

Ook hebben we 6 weken lang mijn ouders hier op bezoek gehad. Efraim werd natuurlijk ontzetten verwend, zo kreeg hij bijvoorbeeld een mooie nieuwe fiets waarop hij binnen een dag al had leren fietsen (met zijwieltjes natuurlijk!), gelukkig dat we ruimte genoeg hier hebben daarvoor!

efraimbday00003

Ook vond hij het heerlijk om met opa en oma mee te gaan naar het strand en om te helpen de auto in de garage te zetten, al toeterend natuurlijk.

 piscina

Ook werden opa en oma regelmatig gecommandeerd om te gaan zitten en te spelen met hem of te voetballen. Efraim wordt al echt een groot kereltje en slaapt sinds kort zelfs al in een echt groot bed! Mocht je de foto’s van zijn 3e verjaardag gemist hebben kijk dan maar eens hier.

glijbaan

Zowel Efraim als Jander hebben allebei een flinke griep te pakken gehad afgelopen maand, dat was de eerste keer dat Efraim echt ziek was. Op deze foto zie je hoe hij uitgeput staand in slaap is gevallen…..

 efraimbday00001

GEBEDSPUNTEN

We willen jullie vragen te bidden voor de moeder van Jander. We werden zondag gebeld dat ze in het ziekenhuis ligt met ademhalingsproblemen, ook haar glucose en bloedruk zijn niet goed. We maken ons er best wel zorgen over, ze was gisteren ontslagen uit het ziekenhuis, maar nog weer dezelfde dag werd ze weer opgenomen. Op dit moment hebben we geen geld om erheen te gaan, zelfs niet alleen Jander, dus we moeten op een afstandje meeleven en kunnen op dit moment alleen maar voor haar bidden.  Willen jullie ook bidden voor de voorbereidingen voor Nederland, we hebben gelukkig al iemand om op ons huis te passen, maar hebben nog gebed nodig voor de  financien. Ook kunnen we natuurlijk wel wat wame kleding gebruiken, met name voor Efraim! Ook dit keer zullen we weer bij de familie Roos op de Rozenhof verblijven, we zien er erg naar uit om straks na jaren weer eens sinterklaas, kerst en oud-en-nieuw met vrienden en familie door te brengen!

lifeisbeutiful 

Heel veel liefs, Jander, Melanie & Efraim!!!!!!

PS wat vinden jullie van ons youtubefilmpje??????

Lees ook de nieuwsbrief van Vida Nova hier

July & August Happenings

Lei em português aqui

Lees in het Nederlands hier

irrestistable

Lots has happened the past few weeks, so about time for another update!!!! First of all we want to share some good news with you, we have booked our tickets to go to Holland for 3 months, we will arrive in Holland on october 30th! We’re planning to go to some churches and groups to share about our work. Also I’ll be giving some creative courses and selling some artwork to help us in our expenses!

TRAINING

envia

The past 3 months I have invested a lot of time in training and lectures on prevention, sexuality, marriage, relationships etc. For 3 night I taught in a night-mini-DTS on relationships, I taught on prevention in an Urban Missions School for a whole day, but with our team we also spoke about sex in a youth prison for girls, on the same subject for teens during a Bible Holiday School and yesterday on abortion in a creche in the community. So challenges enough!!!!

palestra00001

GRACE FARM

On the farm where Jander works the DTS has finally started. Jander helps out sometimes and I will also help every once in a while with translating and I was responsable for the welcome packs. Before the DTS begins there is always a training for the staff and to finish the training we had a barbecue at our place. Here you can see the whole group together!!!

5248_218344360530_796160530_7987039_4701823_n

Please pray for Paulo, one of the boys on the farm. He is doing his DTS in Goiania on the other side of Brasil, and wants to go to Africa for his outreach, remember him in your prayers, and contact us if you would like to help him in any way.jander_paulo

VISITORS FROM HOLLAND

We also received my parents here for 6 weeks. Ofcourse all the attention went to Efraim who got spoilt a lot. For instance he got a new bike, he learned how to ride it within a day! Luckily we have enough space for him here! efraimbday00003

He also loved to join his grandparents to the beach and to help to put the car in the garage, making lots of noise with the horn ofcourse!

piscina

Also grandpa and grandma were often commanded to sit and play with him, or to play football. Efraim is really growing up and is even sleeping in a big bed now! If you haven’t seen his pictures of his 3d birthday, take a look here.

glijbaan

Both Efraim and Jander have been quite sick this month, this was actually the first time Efraim really was sick and on this picture you can see how he fell asleep standing up….

efraimbday00001

PRAYER REQUESTS

We would like to ask you to pray for Janders mother. We were called last Sunday saying that she’s in the hospital having troubles breathing, also her glicose & bloodpressure are not as it should be. She was released from the hospital yesterday, but she had to go back the same day again. We are really worried, Jander would really like to be with her, but at the moment we don’t have the money for that. Also we’d like to ask you to pray for our preparations to go to Holland. Luckily we already found someone to stay in our house, but we still need prayer for finances, clothes for Efraim etc. We will be staying at the same place we have been the last few times we were in Holland, and will have a very nice house to ourselves. We are really looking forwar to spending the holidays with our friends and family after years!

lifeisbeutiful

Lots of love, Jander, Melanie & Efraim

ps what do you think of our YouTube film???

Don’t forget to read the Vida Nova Newsletter here

Julho-Agosto Acontecimentos

Lees in het Nederlands hier

Read in English here

irrestistable

Muito aconteceu nos semanas passadas então está na hora de um novo boletim! Primeiro queremos compartilhar uma boa noticia, fizemos a reserva das passagens para Holanda e estamos chegando em Holanda dia 30 de outubro e vamos passar 3 meses lá! Estamos programando para ir a algumas igrejas e grupos para compartilhar sobre nosso trabalho. Também eu vou dar alguns cursos de artesanato e vou vender artesaanto também para nos ajudar com as desepesas!

TREINAMENTO

envia

Nestes 3 meses tenho investido muito tempo em dar treinamento e palestras sobre prevenção, sexualidade, relacionamentos, casamento etc. Durante 3 noites ensinei na Escola Noturna de Vida Abundante (ENVIA) (tipo mini-ETED). Ensinei sobre prevenção durante um dia numa escola de Missões Urbanas, mas com a minha equipe também falamos sosbre sexualidade em uma FEBEM feminina, e sobre o mesmo assunto para adolescentes durante uma Escola Bíblica de Férias, e ontem fizemos uma palestra numa creche da comunidade sobre aborto. Desafios que não faltam!!!!

palestra00001

SITIO GRAÇA

No sitio onde Jander trabalha a ETED (Escola de Discipulado e Treinamento) começou. Jander esta ajudando com algumas coisas e eu também vou ajudar de vez em quando com tradução, e eu fiz os presentes de bem vindo para os alunos. Sempre antes da ETED começar os obreiros tem um treinamento e para fechar este treinamento fizemos um churrasco em nossa casa. Nesta foto voces podem ver a galera!

5248_218344360530_796160530_7987039_4701823_n

Por favor orem po Paulo que esta fazendo a ETED dele em Goiania, ele é um dos meninos do sitio. Ele quer fazer o prático dele em Africa. Se voce quiser ajudar ele de qualquer forma entre em contato com a gente! jander_paulo

VISITA DA HOLANDA

Também recebemos a visita de meus pais durante 6 semanas. Claro que toda atenção foi para Efraim que foi paparicado muito. Ele ganhou (entre outras coisas…) uma bicicleta nova en dentro de um dia ele já aprendeu andar. Ainda bem que temos bastante espaço aqui para ele poder andar! efraimbday00003

Ele também adorava ir a praia com os avós, e ajudar colocar o carro dentro da garagem, claro com muitos buzinadas!!!!

piscina

Também avó e avô foram comandados muitas vezes para sentar e brincar com ele ou para jogar futebol com ele. Ele realmente esta crescendo e até mesmo já dorme numa cama grande! Se você ainda não viu as fotos do terceiro anniversario dele, olhe aqui

glijbaan

Tanto Jander como Efraim tiveram doente neste mes, na verdade foi a primeira vez que Efraim teve doente de verdade, nesta foto você ver como ele até dormiu em pé….

efraimbday00001

PEDIDOS DE ORAÇÃO

Também gostariamos de pedir vocês para orar pela mãe do Jander. Recebemos a noticia Domingo que ela estava internada com dificuldades respiratórias, também a glicose a a pressão arterial não estão como deveriam ser. Ela foi liberada do hospital ontem, mas já foi internada novamento no mesmo dia. Estamos muito preocupados, Jander gostaria muito de estar lá com ela mas no momento nao temos dinheiro para isto. Podemos só orar, também se vocês podem orar pelas preparativos para Holanda, já temos alguém que via cuidar de nossa casa, mas ainda precisamos de muitas finanças, roupas quentes para Efraim etc. Vamos ficar no mesmo lugar que já ficamos antes, vamos ter uma casa linda só para nós! Estamos muito empolgadaos para depois de anos passar o tempo de festas com parantes e amigos!

lifeisbeutiful

Um abraço, Jander, Melanie & Efraim

ps O que vcs acharam do nosso filme de YouTube???

Não esquece de ler a carta informativa de Vida Nova aqui

8/16/09

Efraim 3!!!!!!

efraimbday00026 efraimbday00002 efraimbday00003 efraimbday00005 efraimbday00006 efraimbday00007 efraimbday00008 efraimbday00014 efraimbday00017 efraimbday00018 efraimbday00024  efraimbday00030 efraimbday00120efraimbday00041 efraimbday00123efraimbday00042 efraimbday00043 efraimbday00044 efraimbday00124efraimbday00057 efraimbday00058 efraimbday00059 efraimbday00060 efraimbday00061 efraimbday00063 efraimbday00070  efraimbday00073 efraimbday00076 efraimbday00078 efraimbday00089 efraimbday00001efraimbday00092

 
Designed by Simply Fabulous Blogger Templates