4/21/10

Fevereiro, Março, Abril

Read in english here
Lees in het Nederlands hier
DSCI0339
O tempo passa mesmo voando, na Europa já começou a primavera, aqui no Nordeste aos poucos começa o tempo de chuva. Como vocês podem ver o nosso blog ganhou um novo visual, espero que vocês gostam, ainda não está totalmente pronto, mas espero que assim fica mais facil e divertido para ler as nossas mensagens!
Aniversário de Jander
kb-happydaysis-frame
O aniversário de Jander celebramos de acordo com a tradição com um churrasco, a nossa casa ficou cheio, foi muito divertido! 
DSCI0337
Efraim
DSCI0351
Efraim está gostando muito da escola, o português dele está melhorando muito e ele adora cantar as músicas que ele aprende na escola.  DSCI0346
Quando você olha para esta foto não pensa que pegamos alguma doença esquisita, é apenas uma criatividade de senhor Efraim, no corpo todinho…..
Para quem ainda não viu o Efraim dançar e cantar, assiste este filme da festa de Pascoa da escola, mostra muito claro como ele está gostando! 
Vida NovaDSCI0327
No meio de fevereiro nasceu o filho de A***,  ela tem 15 anos e os dois irmãos dela moram conosco no sítio. Ela mora em um dos maiores e mais perigosos favelas de Fortaleza. A situação dela é bastante complicada, estamos tentando ajudar ela, mas as vezes é muito dificil. Ela quase imediatamente parou de dar de mamar por cause de dor, e as vezes a mãe dela, que também tem um bebe pequeno as vezes faz isto por ela. Em menos de 2 meses o bebe já teve 4 nomes diferente, e logo começou a dar mingau de arroz em madeiras não esterilizados, que provavelmente já foram usadas muitas vezes pelos outros irmãos e irmãs, e tem muito mais ainda…… ela precisa de oração!
Novo Desafio!
Nós também estamos precisando de suas orações, Peter e Selma, nosso líderes estão em Inglaterra por 4 meses e pediram a nós para estar liderando o sítio durante este tempo. Uma grande responsabilidade de estra liderando a equipe e as atividade no caminho certo! DSCI0336
Em breve vamos escrever uma nova carta informativa, temos tantas coisas que as vezes falta o tempo para estas coisas……

Februari, Maart, April


Read in English here
Leia em portugues aqui
DSCI0339Wat vliegt de tijd toch weer, in Nederland is de lente weer begonnen en hier in het Noordoosten van Brazilie begint de regentijd zo’n beetje weer. Zoals jullie zien heeft de blog weer een nieuw gezicht gekregen, het is nog niet helemaal klaar, maar ik hoop dat de blog zo wat overzichtelijker wordt en dat jullie hier met plezier onze berichtjes kunnen lezen!
Jander’s verjaardag
kb-happydaysis-frame
Jander’s verjaardag vierden we traditiegetrouw met een barbecue, we hadden weer een heel huis vol! Het was erg gezellig!

DSCI0337
EfraimDSCI0351
Efraim heeft het nog steeds erg naar zijn zin op school. Zijn portugees gaat met sprongen vooruit en hij zingt graag de liedjes die hij op school leert.
 DSCI0346
Als je naar deze foto  kijkt denk dan niet dat we een of andere enge ziekte hier hebben opgelopen, dit is gewoon één van de vele creatieve uitspattingen van meneer Efraim, van top tot teen…..
Voor wie Efraim nog niet heeft zien zingen en dansen, kijk dan maar eens naar dit filmpje van het paasfeest van school, het is overduidelijk hoeveel plezier hij heeft!

Vida NovaDSCI0327
Half februari werd het zoontje van A*** geboren, zij is 15 jaar en haar 2 broers wonen bij ons op de herstelboerderij. Ze woont in één van de grootste en gevaarlijkste favelas in Fortaleza. Haar situatie is erg gecompliceerd. We proberen haar zoveel mogelijk te begeleiden maar dat is som erg moelijk. De borstvoeding heeft ze al bijna gelijk opgegeven vanwege pijn, haar moeder die zelf een kleine baby heeft neemt dit soms van haar over, in 2 maand tijd heeft de baby al 3 verschillende namen gehad, vanaf het begin gaf ze de baby al rijstepap in niet gesteriliseerde flesjes die waarschijnlijk al veelvoudig door oudere broertjes en zusjes zijn gebruikt, en zo kan ik nog wel even doorgaan…….  ze heeft heel hard gebed nodig!
Nieuwe Uitdaging!
Ook wij kunnen jullie gebed wel gebruiken, Peter en Selma, onze leiders zijn 4 maanden op verlof in Engeland en hebben ons gevraagd om de leiding van de boerderij voor deze tijd over te nemen. Een hele verantwoordelijkheid om een team en de vele activiteiten in goede banen te leiden!DSCI0336
Binnenkort zullen we ook weer een nieuwsbrief schrijven, door al de drukte komt dat er soms gewoon niet van…….

4/20/10

February, March, April

Lees in het Nederlands hier
Leia em português aqui
DSCI0339
Oh my, how time flies, in Europe spring has started and here in the northeast of brasil slowly the rainy season is starting. As you can see our blog has a new face, it’s not done completely yet, but I hope this way it will be easier to navigate, and we hope you will enjoy to read our messages !
Jander’s birthday
kb-happydaysis-frame
We celebrated Jander’s birthday with a traditional barbecue, we had a full house and it was loads of fun!
DSCI0337
Efraim
DSCI0351
Efraim still enjoys school very much. His portuguese is improving and he loves to sing the songs he learns at school.
 DSCI0346
When you look at this picture don’t be shocked and think we got a horribel disease, it’s just one of the creative acts of sir Efraim, from top to toe…..
For who didn’t see Efraim sing and dance yet, take a look at this film of the Easter Celebration at school, it’s obvious he is having so much fun!
Vida NovaDSCI0327
Half february the son of A***was born, she is 15 years old and her 2 brothers live with us on the farm. She is living in one of the biggest and dangerous favelas in Fortaleza. Her situation is very complicated. We are trying to accompany her, but it’s very dificult sometimes. She almost immediately gave up on breastfeeding because she said it hurt, and her mother who has a baby herself sometimes takes it over, in 2 months times the baby already has had 4 diferent names, and right from the start she has been giving the baby rice cereal in old unsterilized bottles who probably have been used often by her other brothers ans sisters, and there’s much more to tell…please just pray for her!  
New Challenge!
We could also use some of your prayer, Peter and Selma, our leaders are in england for 4 months and they have asked us to take care and be responsable for everything on the restoration farm. A big responsability to lead a team and all the activities in the right direction!
  DSCI0336
Soon we’ll write another newsletter, we’re so busy lately that it’s hard to find time t do these things…….

 
Designed by Simply Fabulous Blogger Templates