4/6/09

Maart update

Read in English here / Leia em portugues aqui

We zijn alweer bij de maand April aangekomen, weer eens tijd voor een berichtje van ons dus! We hebben ook net een nieuwe nieuwsbrief geschreven, mocht je die nog niet hebben ontvangen, kan je hem hier downloaden:

nieuwsbrief

extra brief: leven in geloof

Om te beginnen wat fotootjes van Efraim om te laten zien hoe groot hij alweer is, een echte peuterpuber!!!!!

DSCF4509Genieten van een lekker toetje op een feestje

DSCF4512

Met een vriendinnetje Anna Julia

DSCF4514

Een echt KONINGSKIND!!!!!!

DSCF4518

Goeiemorgen!!!

chineloscurso

Goed, verder met wat andere nieuwtjes. Deze maand hebben we met ons project Vida Nova samengewerkt met project Casa de Meu Pai (waar Jander werkt). De jongens die op de herstelboerderij wonen komen uit gezinnen met nogal wat problemen als geweld en armoede (de jongens verkozen immers niet voor niets de straat…) Casa de Meu Pai organiseert voor de families van de jongens maandelijks een bijeenkomst, maar ze wilden wat meer doen voor de zusjes van de jongens, een hele club bij elkaar! We hebben al 3 keer voor hen een meidenmiddag georganiseerd, samen met de meiden van Oitão Preto, maar dit keer hebben we 5 meiden uitgekozen die een professionele cursus gingen volgen, om zo te leren mooie sandalen te maken van simpele slippers! Op de foto´s hieronder kan je ons als team zien, naast de stand waar we proberen de slippers te verkopen! Ook zijn we een kamp voor de meiden aan het plannen met als centraal thema: eigenwaarde!

DSCF4532

vlnr Melanie, Mirjam, Selma, Miryam, Zilda, Wilma

Tijdens het laatste weekend van Maart hadden we weer een Nations2Nations conferentie, dit keer in Aquiraz, lekker dichtbij voor ons!!! Tijdens Nations2Nations staat het idee centraal om samen met alle verschillende culturen, volken, talen God te prijzen, iedereen op zijn eigen manier. Zo konden we een stukje van de hemel ervaren!

“Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Zij riepen: "Onze redding komt van onze God, Die op de troon zit en van het Lam!" Openbaring 7:9,10

ana_174

Jander leidt de worship

DSCF4580

Efraim speelt met Lukas op de boot….

ana_268 ana_270

Ten slotte 2 fotootjes van mij en Efraim gemaakt door een nieuwe vriendin van mij uit El Salvador! (Bekijk meer foto´s van de conferentie in de slideshow bovenaan!)diadamulher

Op 6 Maart ter ere van de internationale dag van de vrouw hebben we rozen uitgedeeld aan meer dan 100 vrouwen in een wijk waar de prostitutie overheerst, lees er meer over op de blog van het project http://vidanovafortaleza.blogspot.com of in onze nieuwsbrief……

04-03-09_1118

Op 28 februari werd Gabriel geboren, zoontje van B*** één van de zwangere meiden die we hebben begeleid, ook daarover kan je meer lezen op de blog van het project http://vidanovafortaleza.blogspot.com of in onze nieuwsbrief……

Naar Texas

Begin van het jaar hebben we een training gehad van de mensen van Living Alternatives van de YWAM basis in Texas. Al sinds de 1e keer dat zij hier waren, 2,5 jaar geleden, wil ik graag hun projecten daar bezoeken om nog meer te leren en alles met eigen ogen te kunnen zien. Dat kwam nu weer heel sterk terug, zelfs met het verlangen om er als gezin heen te gaan. Vandaar dat we inmiddels voor Efraim en Jander een nieuw paspoort hebben aangevraagd en deze week kunnen we een afspraak maken voor een visum interview. Er komt nogal wat bij kijken, 75% van de aanvragen wordt zelfs afgewezen en ook hebben we er veel geld voor nodig, in totaal meer dan 2500 euro!!! Willen jullie voor ons bidden en als je op de één of andere manier wilt/kunt helpen laat het ons dan weten!!!!

March Update

Lees in het Nederlands hier/ Leia em portugues aqui

We´ve already arrived in the month of April, it´s time for another message from us! We also wrote a new newsletter, but I still need to translate it….

But let´s start with some nice pictures of Efraim to show how big he has grown!!!

Image00001

Enjoying dessert at a party!DSCF4512

With a sweet girlfriend!

Image00002

I´m the Son of the KING!!!!!

Image00003

Good morning!!!!

chineloscurso

Well, let´s get on with some news. This month the project Vida Nova worked together with the project Casa de Meu Pai (where Jander works) The boys at the restorationfarm all come from needy families where violence & poverty are a daily routine. (The boys obviously wouldn´t choose the streets if they´d have a good home situation) Casa de Meu Pai organizes a family meeting every month for the families of the boys. But they wanted to do something more for the sisters of the boys, and there are quite some of them! We already organized 3 afternoons for girls, joining some of the girls we work with in Oitão Preto. But this time we chose 5 girls to get professional course in costumizing plain flipflops into fancy sandals. The picture below shows us trying to sell them at the nations2nations conference. Also we´re planning to organize a retreat for the girls this month, focusing on self-esteem!

DSCF4532

from left to right: Melanie, Mirjam, Selma, Miryam, Zilda, Wilma

The last weekend of March we had another Nations2nations conference, this time in our own little city Aquiraz!!! During this conference we focus on celebrating God with all the diferent cultrues, languages and people, all in their own and unique way, this way we get a little glimpse of heaven:

“After this I looked and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people and language, standing before the throne and in front of the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice: "Salvation belongs to our God, who sits on the throne,and to the Lamb."

Revelation 7:9,10

ana_174

Jander leading worship

DSCF4580

Efraim playing with Lukas on a boat….

ana_268 ana_270

Two pics my new friend Ana took of me and Efraim, gorgeous!! diadamulher

On March 6th we had a special event because of the International Day for Women. We gave out roses to over 100 women in an area of prostitution. Read more about it on out project blog http://vidanovafortaleza.blogspot.com 04-03-09_1118

On february 28th Gabriel was born, the son of B*** one of the girls we counseled during her pregnancy. Also you can read more about it on the blog http://vidanovafortaleza.blogspot.com

Going to Texas

In the beginning of this year we had a training from the people of Living Alternatives, from the YWAM base of Tyler, Texas. Alread since the first time they were here I´v had the desire to visit them, to see the projects with my own eyes, and to learn even more. And this came back really strong this year, even with the desire to go as a family. Which means we´ve just asked for a new passport for Jander and Efraim, and this week we´ll make an appointment to apply for visa in Recife. It´s not very easy, we really do need a miracle, 75% of the visas are denied, and we also need a lot of money, about 300o US$. Please pray for us and let us know if you can/want to help us in any way!!!

Relatorio de Março

Lees in het nederlands hier/ Read in English here

Já chegamos ao mês de Abril, está na hora de dar noticias! Já escrevemos uma nova carta informativa, mas só falta traduzir ainda….

Vamos começar mostrando umas fotos de Efraim, ele já está ficando bem grande!!!

DSCF4509

Delicia de mousse de Maracujá!

DSCF4512

Com amiguinha Ana Julia

DSCF4514

Sou filho do REI!!!!!!

DSCF4518

Bom Dia!!!

chineloscurso

Bem, vamos continuar com algumas noticias. Este mês passado, nosso projeto Vida Nova trabalhou junto com projeto Casa de Meu Pai (onde Jander trabalha). Os meninos da casa de recuperação todos vem de famílias complicadas com problemas como violência e probreza (se não os meninos não teriam preferido a rua). Casa de Meu Pai organiza sempre reunião de família para as famílias dos meninos, mas eles queriam fazer algo a mais para as irmãs dos meninos. Já algumas vezes organizamos uma tarde especial para as meninas, juntando com as meninias que nós trabalhamos em Oitão Preto. Mas esta vez escolhemos 5 meninas para um curso de customização de chinelos, onde elas aprenderam transfromar chinelos simples em sandálias lindas! A foto embaixo mostra a gente na frente do stand tentando vender as sandálias. Este mês queremos organizar um retiro para as meninas que terá como principal assunto: auto-estima.

DSCF4532

de esq. p. dir. Melanie, Mirjam, Selma, Miryam, Zilda, Wilma

O ultimo final de semana de Março tivemos mais uma vez o evento Nations2Nations (das nações para as nações). Esta vez foi em Aquiraz, bem pertinho para nós! A idéia central deste evento é de celebrar juntos com todas as nações, linguas e povo o nosso Deus. Assim podemos ver um pedaçinho e céu!!!

“Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, e com palmas nas mãos; e clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro.“

Apocalipse 7:9,10

ana_174

Jander ministrando louvor

DSCF4580

Efraim brincando com Lukas na jangada

ana_268 ana_270

Estas duas fotos minha nova amiga de El Salvador tirou de mim e Efraim! Veja mais fotos no slideshow em cima.diadamulher

Dia 6 de Março tivemos um evento muito especial. Por causa de Dia Internacional da Mulher distribuimos mais de 100 rosas para mulheres em uma area de prostituição no centro de fortaleza. Leia mais no blog do projeto http://vidanovafortaleza.blogspot.com 04-03-09_1118

Dia 28 de Fevereiro nasceu o Gabriel, filho de B*** uma das meninas grávidas que acompanhamos. Sobre isto também pode ler mais no blog http://vidanovafortaleza.blogspot.com

Para Texas

No inicio do ano tivemos um treinamento das pessoas do ministério Living Alternatives da base JOCUM de Texas, EUA. Desde a primeira vez que eles tiveram aqui, queria muito ir lá para aprender mais, e para conhecer pessoalmente. Isto voltou mais forte este ano, e com o desejo de ir la como família. Um grande desafio, já pedimos um novo passaporte para Efraim e Jander e esta semana vamos marcar a entrevista para o visto. Realmente precisamso de um milagre, já que 75% dos vistos é negado. Também precisamos de mais ou menos 7500R$!!! VocÊs podem orar por nós e se você puder ou quiser fazer parte deste passo em nossa vida nós deixa saber!!!!

 
Designed by Simply Fabulous Blogger Templates